Corporate Clothing & Workwear

In Europa gebruikt 37% van alle inwoners vanaf 15 jaar en ouder Bedrijfs- en Werkkleding. Dit met een gemiddeld verbruik van ongeveer 7 stuks per jaar. Dit produceert een gigantische hoeveelheid end-of-life textiel waarvan het grootste deel eindigt op stortplaatsen en in verbrandingsovens. En dit terwijl dit zo gemakkelijk anders kan.

  • Vaak zijn dit volumineuze afvalstromen die relatief gemakkelijk in te zamelen zijn;
  • Textielstromen vaak een goed gekende samenstelling hebben;
  • Meerjarige contracten waardoor samenstelling en uitvoering voor langere tijd consistent;
  • Vaak sprake van interessante materialen en grondstoffen die bij end-of-life duurzaam verwerkbaar zijn.

Hiervan kan met Wear2®  ;Ecostiching Technolgy minimaal 90% hergebruikt, gerecycled of circulair verwerkt worden.

_________________

“Lees meer over het ons concept”

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________