Scheiding hub

Een scheidingshub met sociale functie

Wear2Go werkt samen met de sociale onderneming WVS, waardoor we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt belangrijk werk kunnen aanbieden in onze scheidingshub.

Waarom is deze samenwerking belangrijk en een goede match?
Net als voor ons betekent voor WVS sociaal ondernemen maatschappelijke meerwaarde creëren, ondernemen vanuit het hart. In belangrijke mate functionerend als leerbedrijf worden mensen in hun ontwikkeling begeleid met als doel het vinden van zo regulier mogelijk werk.

Daarnaast biedt WVS mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toekomstperspectief met aangepast werk.

Mensen die door psychische, verstandelijke of lichamelijke beperkingen lastiger kunnen meedoen in de complexe samenleving van vandaag of waarbij het ontbreekt aan een opleiding of de juiste kwalificaties komen in aanmerking.

Op die manier hebben zij een goede dagbesteding, voelen zij zich nuttig, doen sociale contacten op en nemen weer actief deel aan de maatschappij.

Met het hoofdkantoor in Roosendaal (Nederland) is WVS een organisatie die werk biedt aan ruim 2.500 medewerkers verspreid over vijf locaties en op talloze externe werkplekken.

Met zowel vakgerichte opleidingen als trainingen gericht op werknemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling maakt WVS werk van mensen.

Geloven in kansen
Wij geloven in kansen. Een kans om te leren en te groeien.

Een kans om deel te nemen áán en iets te betekenen vóór de maatschappij. En een kans om samen te werken.

Omdat we weten wat werk doet voor mens en maatschappij. En omdat we geloven dat we meer uit onszelf en een ander kunnen halen.