Een alternatief voor end-of-life-textiel

WEAR2GO heeft zich toegespitst op de efficiëntie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van technologieën die een circulair textielconcept mogelijk maken in de kledingindustrie. Om textiel duurzaam te kunnen verwerken is volledige kledingassemblage noodzakelijk. Van de grote hoeveelheden textiel die op dit moment nog niet worden gescheiden tot zuivere monostromen, komt een gering deel in aanmerking voor downcycling, de rest verdwijnt in verbrandingsovens. In onze overtuiging een onnodige verspilling van kostbare grondstoffen.