WEAR2™ RETURN SYSTEM

In de transitie naar duurzamere productiemethoden, worden kledingproducenten en leveranciers in de keten steeds vaker verantwoordelijk gesteld voor een verantwoorde afvoer van end-of-life-producten. Wet- en regelgeving worden aangescherpt om dit te waarborgen. Ook zien we dat steeds meer producenten zelf kiezen voor maatschappelijk verantwoorde, duurzame alternatieven. WEAR2™ RETURN SYSTEM is de schakel die  ontbrak om circulariteit in de textielbranche mogelijk te maken.