CSR Policy

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van vitaal belang voor wie we zijn als bedrijf. Ons beleid zorgt ervoor dat we ons strikt houden aan de hoogste normen op het gebied van ethisch gedrag, milieuduurzaamheid, gegevensbeveiliging en meer.

Zakelijke en ethische gedragscode
Onze zakelijke gedragscode en ethiek stelt een hoge standaard voor gedrag op gebieden als gezondheid, veiligheid en milieu op de werkplek, mensenrechten, intimidatie en discriminatie, belangenconflicten en geschenken en entertainment.

Milieu beleid
WEAR2GO erkent dat de gezondheid van ons bedrijf op de lange termijn rechtstreeks verband houdt met de gezondheid van de planeet en lokale gemeenschappen. We blijven gefocust op het vinden van milieuoplossingen die onze voetafdruk verkleinen, terwijl we als voorbeeld dienen voor onze collega’s. Ons milieubeleid is gericht op het vinden van oplossingen die onze eigen voetafdruk verkleinen en actie bij anderen inspireren.

Bestrijding van slavernij en mensenhandel
WEAR2GO zet zich in voor de nultolerantie om slavernij of mensenhandel voor welk doel dan ook te bestrijden. WEAR2GO verbiedt activiteiten die verband houden met mensenhandel en we verwachten van onze leveranciers en aannemers dat zij deze belangrijke principes ook naleven.

Gegevensbeveiliging en privacy
Bescherming van de privacy van onze klanten, leveranciers en werknemers is van cruciaal belang voor ons vermogen om hun vertrouwen te behouden. WEAR2GO begrijpt volledig hoe de risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy onze bedrijfsvoering beïnvloeden. We nemen voorzorgsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen, waaronder klantgegevens, om een ​​veilige en beveiligde online omgeving te garanderen.