kennis

Bij WEAR2GO geloven we dat het delen van kennis de basis is voor een circulaire toekomst. Maar kennis alleen zegt niets als we geen actie ondernemen. We adviseren u daarom niet alleen bij de implementatie van een circulaire productiewijze, met Wear2®  ;Consultancy ondersteunen en faciliteren we u daarnaast ook om de eerste stappen naar een duurzaam en milieuvriendelijk proces te zetten.

Wear2®  ;Consultancy voor kledingdesigners
Op verzoek delen we bij WEAR2GO graag onze expertise op het gebied van Ecodesign. Om circulair te kunnen produceren is het namelijk belangrijk om hier in de ontwerpfase al rekening mee te houden. Zo maken we designers bewust van de gevolgen en mogelijkheden van materiaalkeuze voor deassemblage. Het Nederlands Normalisatie Instituut(NEN) heeft inmiddels het initiatief genomen voor de totstandkoming van een Circulaire Textiel Norm. WEAR2GO wil hieraan bijdragen door deze standaarden en richtlijnen te borgen in uw designproces.

Samenwerking met het NDI
Transparantie is belangrijk voor ons om, bij retournering, de verschillende textielsoorten en materialen optimaal te kunnen verwerken. Hiervoor is samen met het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) een paspoort ontwikkeld wat middels een QR-code en/of chip aan kleding wordt bevestigd, zodat het gemakkelijk geïdentificeerd kan worden. Tegelijkertijd biedt transparantie ook kansen voor uw marketingcommunicatie. Opdrachtgevers én consumenten hechten namelijk steeds meer waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit biedt u een uitgelezen kans om uw bedrijf als zodanig te profileren, gesterkt door een heldere onderbouwing.