Circulair Protocol

Wear2Go Circular Protocol, basis voor circulaire ambities

In de transitie naar duurzamere productie- en verwerkingsmethoden, worden kledingproducenten en leveranciers in de keten steeds vaker verantwoordelijk gesteld voor een verantwoorde afvoer van end-of-life-textielproducten.

Wet- en regelgeving worden aangescherpt om dit te waarborgen. Ook zien we dat steeds meer producenten – merken en retailers – zelf kiezen voor maatschappelijk verantwoorde, duurzame alternatieven en oplossingen. Maak het u gemakkelijk, kies voor het systeem en werkwijze van het Wear2Go Circular Protocol. Conformering naar deze duurzame werkwijze maakt circulair textiel daadwerkelijk realistisch.

Dit protocol is gedreven door de conclusies en aanbevelingen van het Europese INTERREG Project CircTex waaraan Wear2Go de afgelopen 3 jaar intensief heeft samengewerkt met een conglomeraat van een aantal gespecialiseerde internationale bedrijven met focus op innovatieve circulaire textieloplossingen. Dit INTERREG CircTex-project heeft ook aan de basis gestaan van de totstandkoming van de circulaire NEN textiel-basisnorm NTA 8195 waarin circulaire categorieën en vereisten zijn vastgelegd door gespecialiseerde textiel ketenpartners onder leiding van NEN. NTA 8195 staat nu ook aan de basis van de ontwikkeling van een Europese Circulair Textiel Standaard (CE) die werkelijkheid gaat worden. NEN is het kennisnetwerk binnen Nederland voor normontwikkeling en -toepassing op zowel nationaal als internationaal niveau.