MVO Statement

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is van vitaal belang voor wie we zijn als bedrijf. Ons beleid zorgt ervoor dat we ons strikt houden aan de hoogste normen op het gebied van ethisch gedrag, milieu-duurzaamheid, gegevensbeveiliging en meer.

Zakelijke en ethische gedragscode

Onze zakelijke gedragscode en ethiek stelt een hoge standaard voor gedrag op gebieden als gezondheid, veiligheid en milieu op de werkplek, mensenrechten, intimidatie en discriminatie, belangenconflicten en geschenken en entertainment.

Meer specifiek:

  • Respectvolle en gelijke behandeling van alle leden van het personeelsbestand;
  • Ondersteuning en bescherming van internationale mensenrechten door o.a. een ethische werkplek te creëren voor alle leden van het personeelsbestand;
  • Vrijheid van vereniging en effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen

en het recht om lid te worden van vakbonden of andere branche gerelateerde verenigingen;

  • Geen kinderarbeid en buitensporig overwerk;
  • Uitgebreide maatregelen voor veilige en gezonde werkomstandigheden;
  • Ontwikkeling en gebruik van milieuvriendelijke technologieën en producten;
  • Maatregelen met betrekking tot efficiënt gebruik van hulpbronnen, verantwoorde afvalverwijdering en vooruitgang in de richting van duurzaamheid met circulariteit als ultiem doel;
  • Eerlijk zakelijk gedrag en eerlijke praktijken door het voorkomen van omkoping en andere oorzaken van corruptie;
  • Zakelijke praktijken die worden beheerst door integriteit, eerlijkheid, eerlijke omgang en volledige naleving van alle wettelijke vereisten;
  • Het loon dekt alle basisbehoeften en uitgaven van het personeel.

 

Milieu beleid

WEAR2GO erkent dat de gezondheid van ons bedrijf op de lange termijn rechtstreeks verband houdt met de gezondheid van de planeet en lokale gemeenschappen. We blijven gefocust op het vinden van milieuoplossingen die onze voetafdruk verkleinen, terwijl we als voorbeeld dienen voor onze collega’s. Ons milieubeleid is gericht op het vinden van oplossingen die onze eigen voetafdruk verkleinen en actie bij anderen inspireren.

Bestrijding van slavernij en mensenhandel

WEAR2GO zet zich in voor de nultolerantie om slavernij of mensenhandel voor welk doel dan ook te bestrijden. WEAR2GO verbiedt activiteiten die verband houden met mensenhandel en we verwachten van onze leveranciers en aannemers dat zij deze belangrijke principes ook naleven.

Gegevensbeveiliging en privacy

Bescherming van de privacy van onze klanten, leveranciers en werknemers is van cruciaal belang voor ons vermogen om hun vertrouwen te behouden. WEAR2GO begrijpt volledig hoe de risico’s met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy onze bedrijfsvoering beïnvloeden. We nemen voorzorgsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen, waaronder klantgegevens, om een ​​veilige en beveiligde online omgeving te garanderen.