Inzicht, transparantie en samenwerking

Gebruikers en opdrachtgevers binnen een ‘closed-loop-chain’ eisen transparantie in de keten. Duurzaamheid wordt te pas en te onpas als populaire term ingezet door bedrijven en producenten. Om te voorkomen dat ‘greenwashing’ voorkomt in het Textile Circularity Concept van WEAR2GO, zijn transparantie en heldere communicatie in alle schakels van de keten vereist en geborgd.