Privacy Verklaring

Dit Privacybeleid informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) en is van toepassing bij bezoek aan en gebruik van de online applicaties en tools van WEAR2GO B.V. (hierna aangeduid als “WEAR2GO”) alsook van de informatie die in welke vorm ook via de website (hierna de“Website”) aan een bezoeker (hierna de “Bezoeker”) ter beschikking wordt gesteld (hierna de “Informatie”). Dit Privacybeleid dient een tweeledig doel. Ten eerste informeert het de Bezoeker over gegevens die ongemerkt worden doorgegeven, zoals het IP-adres. Daarnaast informeert dit Privacybeleid Bezoekers die actief gegevens delen, bijvoorbeeld via onze webshop, online platforms of andere verwerkingsapplicaties, in welk geval een opt-inmogelijkheid wordt geboden.

Door de Website te bezoeken, stemt de Bezoeker zonder voorbehoud in met de toepasselijkheid van dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging door WEAR2GO worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze staan weergegeven op de Website. Wij raden u dan ook aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Wij respecteren uw privacy en verwerken, behandelen en beschermen uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Bij het verwerken van Persoonsgegevens, houden wij ons aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees ons Privacybeleid aandachtig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Vragen over dit beleid kunt u richten aan info@wear2.com.

Verwerking van persoonsgegevens

WEAR2GO kan de volgende Persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, verblijfplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;

Functieomschrijving en titel, geslacht en geboortedatum;

WEAR2GO kan ook gegevens verwerken zoals URL, IP-adres, browsertype en taal, en de datum, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze Website.

Hoe worden de Persoonsgegevens verzameld?

WEAR2GO kan Persoonsgegevens verzamelen die u zelf aan WEAR2GO verstrekt, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten of u informatie te geven over producten en/of diensten. Die gegevens verstrekt u door op de Website en online formulieren in te vullen, te antwoorden op marketingcampagnes of wedstrijden, u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De Persoonsgegevens worden door WEAR2GO verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten die WEAR2GO levert en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van ons klantenbestand.

 

Wanneer een Bezoeker op de Website of online bestelplatform een contact- of aanmeldformulier invult, of een e-mail verzendt naar WEAR2GO, dan worden de toegestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is om die volledig te kunnen beantwoorden en afhandelen.

Rechten van de betrokkene

Ten aanzien van uw Persoonsgegevens die door WEAR2GO worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, zoals een recht van inzage, verbetering en verwijdering. Indien u (één van) die rechten wenst uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar info@wear2.com. WEAR2GO zal uw verzoek binnen vier weken beantwoorden. Indien WEAR2GO uw verzoek niet inwilligt, zal WEAR2GO uitleggen waarom en u informeren over uw rechten.

Als u ontevreden bent over de manier waarop uw verzoek is behandeld of de manier waarop WEAR2GO uw Persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wanneer de Bezoeker gebruik maakt van de Website, worden door WEAR2GO bepaalde gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt, waaronder het zoek-, klikgedrag van de Bezoeker. WEAR2GO kan de Persoonsgegevens van de Bezoeker ook gebruiken voor de volgende doeleinden: (1) om contact op te nemen met de Bezoeker, (2) om de levering van producten, diensten en informatie aan de Bezoeker te verbeteren (bv. marktonderzoek), (3) om de verkopen van producten overzichtelijk te administreren, (4) om de Bezoeker te informeren over producten of diensten die hem mogelijk interesseren (op voorwaarde dat de Bezoeker WEAR2GO toestemming heeft gegeven om dit te doen), (5) om eventuele geschillen te beslechten. Deze gegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming van de Bezoeker aan derden doorgegeven.

Google Analytics

WEAR2GO maakt gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief Adwords advertenties op de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van de computer van de Bezoeker (het IP-adres), wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie, lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de webactiviteit op te maken voor de websitebeheerders en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit op de Website en het internetgebruik. Google kan deze informatie doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen in uw browser te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze Website volledig zult kunnen gebruiken. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google uw gegevens verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden beschreven.

Digitale nieuwsbrieven

WEAR2GO biedt nieuwsbrieven waarmee WEAR2GO Bezoekers en overige geïnteresseerden wil informeren en inspireren met nieuws uit de branche, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Gegevens betreffende de abonnees van de nieuwsbrief worden niet aan derden doorgegeven.

Gebruik van cookies

WEAR2GO maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. WEAR2GO gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De Bezoeker kan het gebruik van cookies naar wens aanvaarden of weigeren, door zijn browserinstellingen aan te passen. Als hij cookies weigert, is het mogelijk dat de Bezoeker niet alle functies van de Website zal kunnen gebruiken. De opslag en doorgifte van de gegevens van de Bezoeker via het internet worden beveiligd door middel van de huidige standaardtechnieken.

WEAR2GO kan de volgende cookies gebruiken:

–   Essentiële en functionele cookies, die nodig zijn zodat u zich naar de gewenste dienst kunt verplaatsen en die ons in staat stellen bepaalde functies van de dienst te doen functioneren in overeenstemming met de keuzes die u maakt. Voor deze cookies wordt geen toestemming vereist.

–   Analytische cookies, die nodig zijn om ons te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden, gebaseerd op optimalisering van de diensten en constante verbetering van de functies en prestaties. Voor deze cookies wordt geen toestemming vereist.

–   Pagina’s op deze Website kunnen digitale afbeeldingen bevatten, zogenaamde webbeacons – ook wel single pixel gifs of clear gifs genoemd. De webbeacons kunnen ons helpen om cookies op de Website te plaatsen om informatie over het aantal gebruikers en de activiteit op de Website te verzamelen.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten voor deze website en de Informatie, inclusief copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten het eigendom van WEAR2GO. Gebruikers krijgen toestemming om de website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor eigen gebruik door bijvoorbeeld deze informatie af te drukken of op te slaan. Elke andere vorm van gebruik van de website of de Informatie door bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website in enige externe internetsite, hypertekstlinks, dieplinks of de creatie van links tussen de website en enige andere internetsite of enig ander gebruik is verboden zolang hier geen toestemming voor gegeven is vanuit WEAR2GO..

Wijzigingen

WEAR2GO kan dit Privacy beleid te allen tijde zonder aankondiging wijzigen. Het gewijzigde Beleid is van kracht zodra het op de Website is geplaatst. WEAR2GO zal zich inspannen om altijd de laatste versie van het Beleid op deze webpagina te plaatsen zodat u het altijd hier kunt raadplegen.

Vragen en recht van inzage en verbetering

Hebt u nog vragen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door WEAR2GO, of wilt u uw Persoonsgegevens wijzigen, neem dan contact op met WEAR2GO per e-mail: info@wear2.com.